Lilly Margrethe Fosso

Født 12. juni 1929
Død 29. desember 2018, Kvam

Om Lilly Margrethe Fosso begravelsen

Minnegåve til Toloheimen, gr.3.
Kontonr. 3530.28.63421.

Tid og sted for seremonien 15-01-2019 12:00 Vikøy kyrkje

Denne informasjonen er tilgjengelig inntil 15-01-2019.